Informace pro pozůstalé

Úmrtní list
Vyzvednout na matrice dle místa úmrtí, přibližně do 14-ti dnů po úmrtí. Po vyzvednutí úmrtního listu, žádat o nový OP na oddělení OP Městského úřadu.

Vdovský důchod
K žádosti o vdovský důchod je třeba předložit:

  • občanský průkaz
  • oddací list
  • úmrtní list
  • důchodový výměr obou manželů
  • potvrzení o výdělku

Předložte na:

OSSZ Trutnov – Faltisova 998

Po-St:. 8:00 – 17 hodin
Út-Čt: 8:00 – 14 hodin
Pá: 8:00 – 13 hodin

Telefon: +420 499 848 311

Životní pojištění – vyřizuje pojišťovna dle smlouvy

Spolek přátel žehu – vyřizuje Česká pojišťovna

Potřebné doklady: Legitimace SPŽ, doklad o zaplacení poslední splátky, úmrtní list, doklad o zaplacení pohřbu, rozpis služeb, které poskytl Pohřební ústav.

Notář Vás vyzve sám k dědickému řízení