Jak postupovat v případě úmrtí

Zde naleznete vše, co budete potřebovat pro řešení situace v případě úmrtí.

Jak postupovat při úmrtí v domácnosti?

Zavolejte lékaře - linka 155. Lékař provede ohledání zesnulého a vystaví tzv. "Ohledací list". Dále volejte náš pohřební ústav k zajištění převozu zesnulého.

Jak postupovat při úmrtí ve zdravotnickém zařízení?

Po obdržení oznámení o úmrtí, kontaktujte náš pohřební ústav, nebo nás navštivte v naší kanceláři k vyřízení administrativních náležitostí.

Jak postupovat při náhodné úmrtí člověka na veřejnosti?

V tomto případě volejte Policii na čísle 158 nebo záchrannou službu číslo 155. O ostatní se již postarají tyto složky.