Převoz ostatků hraběte Orssicha

Převoz ostatků hraběte Orssicha

Po obstarání pohřebních dokumentů u našich úřadů, bylo toto umožněno. Opatrně jsme exhumovali tělesné ostatky, převezli do Dolního Rakouska, a ostatky někdejšího pána z Bílých Poličan spočinuli v rodinné hrobce. pro nás to byla nejen zajímavá práce, ale hlavně velká zkušenost.

 Pohřbívání zesnulých do hrobu nebo hrobek, není pro naši Pohřební službu nic nového. Zajímavá a pro nás nová byla úprava kostelní krypty. Byli jsme požádáni o úpravu a preložení ostatku do nových rakví. Při zkoumání podmínek v kryptě kostela jsme zjistili, že je zde uloženo více než 40 ostatků jednoho rodu. Po dohodě s majitelem, byli ostatky zesnulých přeloženy do nových rakví, které byli opatřeny novými štítky s daty zesnulých.

Po čtyrech dnech, když jsme opustili podzemí kostela, nás hrál pocit dobře vykonané práce, ale při pohledu na večerní oblohu i pocit volnosti. To vše ale patří k naší práci.